Udstilling

Birgit Østergaard deltager i internationale udstillinger, konkurrencer og events og hendes kunst vises på prestigefyldte udstillinger i Europa og i udlandet. Udstillingsaktiviteterne danner grundlag for det kontinuerlige arbejde med egen kunstnerisk udvikling og inspirerer til nye udtryksformer, materialer og medier. Hovedparten af kunstnerens produktion har et konceptuelt udgangspunkt og henviser til universelle omstændigheder og som sådan repræsenterer den kunstneriske produktion en moderne praksis.

Koncept kunst

Hendes kunstneriske arbejde er inspireret af hverdagen og påvirket af en underliggende kritik af moderne politiske kommunikationsprocesser, der hensynsløst overser det mest oplagte såsom distribution af fælles goder og udligning af sociale og økonomiske uligheder. Det individualiserede masseforbrug, udtrykt igennem nødvendigheden af en facebookprofil og hvor aggression fra kulturelt og økonomisk udstødte grupper udelukkende opfattes som en radikalisering.

Materiale bevidsthed

Det kunstneriske udtryk udvikler sig fra kunstnerens omfattende materialekendskab og mangeårige fascination af deres iboende skønhed og individuelle muligheder – det være sig kasserede genstande, skrot, forskellige industrielt fremstillede tekstiler, ofte anvendt i samspil med lys. Som hovedregel bearbejdes materialerne med tekstile teknikker i en kreativ, intuitiv proces.